Juridik

Arvsskiften

Dödsboets eventuella skulder ska först betalas och ibland görs även en bodelning innan de tillgångar som återstår i dödsboet fördelas mellan samtliga delägare. Vi på Sydek har stor erfarenhet av arvsskiften.