Juridik

Bolagsfrågor

Det händer hela tiden saker som påverkar såväl företaget som ägaren. Allt från förvärv, kompanjonsavtal, finansieringsfrågor och ägarförändringar till omstruktureringar, utdelningar och försäljning av ditt företag. Därför är det viktigt att med jämna mellanrum se över sin verksamhet och säkerställa att alla krav och lagar uppfylls och efterlevs. Vi hjälper till med att reda ut vilka alternativ som finns och vilka åtgärder som måste vidtas.