Juridik

Gåvor

En gåva är en tillgång som lämnas utan ersättning med syfte att öka mottagarens förmögenhet. Du kan till exempel ge bort en fastighet eller aktier gåvoskattefritt. Vi ser till att din gåva följer samtliga gällande regler.