Juridik

Testamenten

Arvsreglerna kan kompletteras eller ersättas helt av ett skrivet testamente. Vill du själv fatta beslut om vad som ska ske med dina tillgångar och ägodelar? Vi upprättar de formella handlingarna så att de uppfyller både lagkraven och de uttalade önskemålen.