Våra samlade styrkor och kompetenser

Karta Ny

Våra samlade styrkor och kompetenser

… är din trygghet och konkurrensfördel.

På våra sex kontor runt om i Skåne finns ett fyrtiotal ekonomioch skattespecialister som bara väntar på att få prata med dig om just dina behov, frågeställningar och funderingar. Inget ärende är för stort eller litet och inget företag är det andra likt. Vi är som gladast när vi får bidra till att rikta ett företags alla aspekter mot ett gemensamt mål – lönsamhet och trivsel. Alltid med helhetssyn. Vi ger oss med liv och lust in i dina ekonomiska och skattemässiga frågor, vad det än gäller.

Ring, mejla eller besök oss, vi finns här för dig.
Välkommen till Sydek – alltid nära dig!