Skatter

Skatter

Betala rätt skatt

Varken mer eller mindre, inom gällande lagstiftning.

Vi på Sydek hjälper dig med skatterna oavsett om du har aktiebolag, enskild firma, handelsbolag eller någon annan företagsform. Samspelet mellan ägare och företag är en av våra specialiteter och vi tar ett helhetsgrepp. Dina privata planer och förhoppningar är av högsta betydelse när vinster och utdelningar planeras och balanseras.