Foretagsekonomi

Företagsvärdering

Det kan finnas flera skäl till att göra en företagsvärdering. Ofta har det med köp och försäljning av företag att göra men det kan även handla om finansiering och investeringar. Oavsett vad ditt syfte är hjälper vi dig att uppskatta det ekonomiska värdet. Vi vet hur även mjuka värden, såsom goodwill och know-how, värderas.