Redovisning

Årsredovisningar

Äger du ett aktiebolag ska räkenskapsåret avslutas med en offentlig årsredovisning. Förutom balans- och resultaträkning ska den även innehålla en förvaltningsberättelse. I förvaltningsberättelsen beskrivs i ord de viktigaste händelserna under året som gått och som inträffat efter räkenskapsårets utgång. Dessutom ska vissa andra uppgifter lämnas, bland annat styrelsens förslag till resultatdisposition. Många företagare tänker inte på vilket effektivt marknadsföringsmaterial en årsredovisning kan vara – hur många som faktiskt har tillgång till den och att den går att använda i många olika sammanhang. Vi hjälper dig att skapa en årsredovisning som dina kunder och andra intressenter inte kan motstå.