Foretagsekonomi

Resultatuppföljning

Med hjälp av kraftfulla analyser följer vi upp utfallet i din företagsekonomi. Vi ser trenderna, identifierar risker, studerar olika nyckeltal, jämför historiska siffror med dagens och ger förslag på hur lönsamheten kan förbättras genom lämpliga åtgärder i nuet och i framtiden.