Foretagsekonomi

Likviditetsplanering

Likviditetsplanering och kassaflödesanalys handlar om att förutse och utvärdera flödet av in- och utbetalningar vid olika tidpunkter. Vi studerar likviditeten i din verksamhet och identifierar lämpliga åtgärder för styrning och kontroll.