Redovisning

Löpande bokföring

I ett företag måste alla affärshändelser (varje in- och utbetalning) registreras, kronologiskt med rätt moms och mot rätt konton. Vi vet att många upplever bokföringen som något svårt och jobbigt och att den ofta hamnar sist på prioriteringslistan. Det är synd, tycker vi, eftersom en uppdaterad och kärleksfullt skött bokföring bland annat ger dig koll på nuläget, beslutsunderlag för framtiden och avgör vad du betalar i skatt. Låt oss ta hand om din bokföring. Det sparar dig tid och kraft – och förbättrar kanske även din nattsömn?