Redovisning

Bokslut

I slutet av (räkenskaps-)året ska alla konton summeras och den löpande bokföringen avslutas. Innan du sammanställer din balans och resultaträkning bör du planera din skatt på allra bästa sätt. Hur du lägger upp din skatteplanering i bokslutet beror bland annat på vilka investeringar du har i åtanke och hur dina planer för företaget ser ut på lång sikt. Ring oss så berättar vi mer!