Foretagsekonomi

Företagsekonomi

Företagsekonomi för alla

Styr upp när marknaden viker, investera med full kontroll

Sydek redovisar inte bara svarta och röda siffror – vi tar fram konkreta beslutsunderlag för ökad styrning och kontroll. Självklart kan vi allt om nyckeltal, kapitalbehov och likviditet, men vi väger också starka sidor mot svagare sett ur ett branschperspektiv. En målmedveten och välskött ekonomi gör det mycket roligare att gå till jobbet.