Skatter

Generationsskifte

Börjar det bli dags att lämna över till nästa generation? Vårt råd är att ha god framförhållning. Ett generationsskifte tar tid, innebär ofta starka känslor och bör få vara en process i lugn och ro. Ett barn kanske vill ta över, ett annat kanske inte. Hur ska han eller hon då lösas ut? Vilka förväntningar har ni på varandra och på företagets framtid? Låt oss förbereda övergången med ett konstruktivt förfarande, rätt skatteupplägg och planenligt resultat.