Skatter

Skatteplanering

Vikten av en omsorgsfull skatteplanering kan inte nog betonas och den ska ta hänsyn till alla dina planer för företaget, både långoch kortsiktiga. Vilka investeringar planerar du? Anställningar? Vilka satsningar väntar? Tänker du etablera företaget på nya marknader? Det är även viktigt att ta hänsyn till när och hur du tänker dra dig tillbaka. Små justeringar kan ge stora utslag. Vi bistår dig gärna genom att aktivt planera och optimera din skatt med stöd av gällande lagstiftning. Du ska inte skatta bort hela glädjen med ditt företag.