Skatter

Företagsöverlåtelser

Har du planer på att överlåta företaget på någon annan? Ett ägarskifte som inte genomförs med framförhållning och noggrannhet kan skapa oro och osäkerhet och innebär ofta att fokus under en tid inte ligger på själva verksamheten. Vi hjälper dig att hitta ett upplägg som passar just din affär, analyserar och beräknar de skattemässiga konsekvenserna och bistår dig genom hela processen.